Obezite ve Yaşam Kalitesi

Obezite ve Yaşam Kalitesi
Obezite ve Yaşam Kalitesi
Bu içeriği diğer dillerde görüntüle:

Obezite Yaşam Kalitesini Nasıl Etkiler?

Obezite ve neden olduğu yandaş hastalıklar, çağdaş dünyadaki ana sağlık problemlerinin başında gelmektedir. Obezite ve buna bağlı hastalıkların yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkileri gerçeği yaygın olarak bilinmektedir.

Obezitenin yaşam kalitesi üzerine etkisini araştıran pek çok çalışma yapılmıştır. Sonuçlar oldukça trajedikdir. Obezite fiziksel görüntü, ağrı ve sağlık sorunundan öte toplum tarafından dışlanmak, kabul görmemek, stres seviyesinin artması, benlik saygısında azalma, ruhsal ve depresif çöküntüler, ile beraber fizyolojik ve psikolojik olarak yaşam kalitesini kötü etkileyen bir hastalıktır. Bu hastaların neredeyse %90’ı antidepresan kullanmak zorunda kalmaktadır.

Zamanla hastalar daha çok içe kapanmakta ve sosyal hayattan çekilmektedirler. Yine obeziteye bağlı oluşan, hareket kısıtlılığı, eklem sorunları, kardiak sorunlar ve akciğer hastalıkları gibi sorunlar bu hastalıkların yıl boyunca sürekli olarak hastaneye gitmelerine neden olmaktadır.Kısırlık ve cinsel fonksiyon bozuklukları da hastaların yaşam kalitesindeki azalmaya katkı sunmaktadır.

Obezite Neden Tedavi Edilmeli?

Obezite, insanların hem fiziksel hemde ruhsal sağlıklarını etkileyerek yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltan bir toplum sağlığı sorunudur. Dünya sağlık örgütü de fiziksel ve ruhsal sağlığın bir bütün olduğunu ve tedavi planlanırken ruhsal sağlığın da iyileştirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu nedenle obezitenin ve buna eşlik eden hastalıkların tedavisinin yanı sıra yaşam kalitesinde düzelme, bariatrik tedavinin ana amaçlarından biri haine gelmiştir.

Obezite cerrahisinin hastalarda yaşamın refahı ve memnuniyeti üzerindeki etkisini değerlendiren çok sayıda çalışma mevcuttur. Sonuçlar oldukça yüz güldürücüdür. Fazla kilonun %50’sinin kaybedilmesi bile tatmin edici bir tedavi etkisidir. Cerrahi sonrasında (1yıl) fazla kilolarını kaybeden hastalarda şişmanlığın yol açtığı neredeyse tüm hastalıkların düzeldiği gözlemlenmektedir. Hastaların %80 den fazlası antidepresan kullanımını bıraktığı saptanmıştır. Yine farklı çalışmalarda bu hastaların sosyal hayata geri dönmelerinin iş gücünü artırdığı, hataların tekrar iş hayatına geri dönmesini sağladığı ortaya konmuştur.

Sonuç olarak; morbid obezite cerrahisi fiziksel iyileşmenin yanında yaşam kalitesinde belirgin bir iyileşme sağlamaktadır. Hatta bu iyileşme o kadar fazladır ki çoğu çalışmacı yaşam kalitesinin toplum ortalamasından bile daha iyi olduğunu bildirmektedir. Bütün bunlar obezite cerrahisinin daha da desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

İlgili Yazılar : 

Obezite Cerrahisi

Obezite Cerrahisi Neden Gerekli?

Ana Sayfa

WhatsApp Danışma Hattı