KVKK Rıza Metni

(DR CEMAL KARA)

KVKK AYDINLATMA METNİ, AÇIK RIZA BEYAN FORMU ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

DRCEMALKARA.COM bundan sonra işletme adı olan drcemalkara.com olarak anılacaktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, drcemalkara.com tarafından, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Müşteri ilişkilerinin kurulması, insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, sosyal medya, dijital platform veya internet sayfasının kullanılması, drcemalkara.com ‘ nın düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir. 

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir; İsim-soy isim, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, adres, e-posta, imza, fiziksel mekân/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi, sağlık kayıtları, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, muayenehanemizin işleyişinin planlanması ve yönetimi, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla kullandığınız sağlık hizmetlerini analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, kimliğinizi teyit etme, kullanılan sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma, İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma, Hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve sağlık hizmetlerimiz dahilinde her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme, Ve bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, buna ilişkin araştırma ve geliştirme çalışmaları ve benzeri amaçlarla işlenebilecek; sisteme kaydedilecek, saklanacak, sınıflandırılacak, işlenecek, aktarılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda yalnızca sır saklama yükümlülüğü bulunan gerçek kişiler ve  yetkili kurumların talebi halinde (Mahkemeler, Başsavcılıklar, Bakanlıklar vb. kurumlarla) paylaşabilecektir.

Bu kapsamda; drcemalkara.com tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen kanun ve yönetmelikler gereğince; drcemalkara.com kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önleyerek muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.  

Kişisel Verilerin Toplanma ve Saklanma Yöntemi: drcemalkara.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacak, yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız: KVKK’ nin 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. drcemalkara.com de bu kapsamda, mevzuat hükümlerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin drcemalkara.com tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

RIZAM VARDIR

WhatsApp Danışma Hattı