Obezite Cerrahisi

Obezite Cerrahisi
Obezite Cerrahisi
Bu içeriği diğer dillerde görüntüle:

Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatı nedir?

Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatı obezite hastalarında midenin yaklaşık olarak %75-80’inin çıkarılması ile zayıflamanın sağlandığı ameliyat yöntemidir. Kalan mide tüp şeklinde olduğu için tüp mide adını alır. İlk Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatının duodenal switch ameliyatının parçası olarak 1988 yılında açık yöntemle yapıldığı bilinmektedir. 1999 yılında ise ilk defa kapalı olarak uygulandı. 2001 yılından itibaren ise çok kilolu hastalarda gastrik bypass ameliyatından önce ilk basamak cerrahi olarak uygulanmaya başlandı. 2009 yılından sonra ise popülerliği giderek artmaya başladı ve tek başına bir cerrahi yöntem olarak uygulanmaya başlandı. Özellikle laparoskopik yani kapalı yöntemle uygulanmaya başlaması ile bu operasyonu hastanede yatış süresinin az olması, iyileşme süresinin kısalması, daha az iz kalması ve ameliyat yeri fıtığı olasılığının azalması sayesinde çok popüler hale getirmiştir.

Gastrik Bypass ameliyatı hangi hastalara uygulanır?

Obezite hastası olup kilo veremeyen veya fazla kiloyla beraber kiloya bağlı insülin direnci, eklem rahatsızlığı benzeri şikayetleri olan hastalara uygulanabilir. Bazı diyabet hastalarına diyabet cerrahisi yöntemi olarak uygulamaktayız. Aşağıda belirttiğimiz bazı dezavantajları sebebi ile hastanın hikayesine göre önceliğimiz tüp mide ameliyatıdır.

Gastric Bypass, revizyon cerrahisinde sıklıkla uyguladığımız yöntemdir. Bu ameliyatın Roux-en-Y Bypass, Mini Gastric Bypass, Omega Bypass gibi birçok farklı tekniğini yapmaktayız. Bu teknikleri belirlemede en önemli faktör hastanın hastalık hikayesi ve mide durumudur. Muhakkak ameliyat öncesi endoskopi ile mide durumuna bakılır. Midenin durumuna göre yöntem belirlenir. İleri reflü şikayetleri, mide fıtığı görülmesi gibi durumlarda bypass, tüp mideya göre genellikle daha avantajlıdır.

Şeker hastalığı, astım, tansiyon, kalp hastalıkları gibi hastalıklar Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatına engel olur mu?

Şeker hastalığı, astım, tansiyon, kalp hastalıkları gibi hastalıklar obezitenin daha da hastalıklardır. Bu hastalıklar ameliyat için engel değil bir nedendir.

Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatı öncesi nasıl hazırlık yapılır, Hangi tetkikler yapılır?

Öncelikle ameliyat öncesi her hastaya aşağıdaki testler ve tetkikler uygulanır;

  • Kan Biyokimya testleri
  • Hemogram
  • Hormon testleri
  • Hepatit testleri
  • Tüm karın ultrasonu
  • Mide endoskopi (Anestezi uzmanı ile beraber)
  • EKG (Kalp Grafisi)
  • Akciğer grafisi
  • Akciğer solunum testi
  • İhtiyaç halinde efor testi ve EKO (Elektrokardiyografi)

Bütün bu testler ardından Anestezi, Dahiliye, Kardiyoloji, Göğüs hastalıkları ve Psikiyatrı uzmanları tarafından gerekli muayene ve incelemeler yapılır. Bu incelemeler sonucunda öncelikle hastanın kilo almasına neden olabilecek altta yatan başka bir hastalık olup olmadığına bakılır. Eğer böyle bir hastalık yoksa hasta her ameliyat olacak hasta gibi anestezi yönünden incelenir ameliyata bir engel olup olmadığı bakılır. İlgili uzmanlar gerekirse ameliyat öncesi uygulanacak tedaviler hakkında önerilerde bulunur. Kapsamlı bu tetkikler ve muayene süreçleriyle ameliyatta ve ameliyat sonrasında oluşabilecek olası riskler en aza indirgenir.

Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatı nasıl yapılır?

İşlemin tamamı laparoskopik (kapalı) ameliyat yöntemi ile yapılır. Bu ameliyat yöntemi genellikle 3 ya da 4 yerden küçük kesi yapılarak gerçekleştirilir. Bu kesilerden yerleştirilen portlar el aletlerinin karına ulaşması için kullanılır. Bunlardan biri bir video kameraya bağlanan cerrahi teleskop ve diğerleri özelleşmiş cerrahi aletlerinin girmesi içindir. Cerrah operasyonu bir video monitörden izler. Tecrübe ile, deneyimli bir laparoskopik cerrah pek çok prosedürü aynen açık ameliyattaki gibi laparoskopik olarak uygulayabilir.

İlk Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatı duodenal switch ameliyatının parçası olarak 1988 yılında açık yöntemle uygulandı. 1999 Yılında ise ilk defa kapalı olarak uygulandı. 2001 yılından sonra ise çok kilolu hastalarda gastrik bypass ameliyatından önce ilk basamak cerrahi olarak uygulanmaya başlandı. 2009 yılından sonra ise popülerliği giderek artmaya başladı ve tek başına bir cerrahi yöntem olarak uygulanmaya başlandı. Özellikle laparoskopik olarak uygulanmaya başlaması ile bu operasyonu hastanede yatış süresinin kısalması, derlenme süresinin kısalması, daha az iz kalması ve ameliyat yeri fıtığı olasılığının azalması sayesinde çok popüler hale getirmiştir.

Karın içine CO₂ gazı verilerek karın şişirilir. Daha sonra trokar denilen özel aletler ile karın içine ulaşılır. Öncelikle kalan mide genişliğini ayarlamak için bir kılavuz silikon tüp ağızdan mide çıkışına dek yerleştirilir. Mide etrafını saran yağ dokudan, damarlardan ve hemen komşusu olan dalaktan ayrılır. Daha sonra stapler denen özel cihazlar ile midenin yaklaşık %80’i kesilip ayrılır. Geriye yaklaşık 80-150 ml lik mide hacmi kalır. Ayrılan bu kısım karın dışına çıkarılır ve patolojiye gönderilir. Daha sonra kesilen ve stapler ile dikilen kısımda kanama kontrol edilir. Bunun için ilave metal klipsler kullanılabilir veya ihtiyaç olursa ilave dikiş atılabilir. Biz, uzun yıllardır bu dikişi rutin olarak tüm mide hattına uygulamaktayız. Ameliyat sırasında, kanamayı azaltmak amacıyla bazı özel ilaçlar da yara yerine uygulanabilir. Daha sonra içeride biriken sıvıları dışarı alabilmek için ameliyat yerine silikon bir dren yerleştirilir. Biz, genellikle dren yerleştirmemekteyiz.  Yara yerleri estetik olarak kapatılarak ameliyat sonlandırılır.

Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatı sırasında kullanılan malzemelerin hangi marka olduğunun önemi var mı?

Piyasada çok sayıda farklı ürün bulunmaktadır. Önde gelen iki Amerikan firmasının malzemeleri şu an piyasada bulunan ve bütün Dünya’da kullanılan en kaliteli ürünlerdir. Fakat bunların maliyetleri aynı amaçla kullanılan Çin ürünlerinden çok daha fazladır. Sağlıkta önce maliyet değil güvenlik önemlidir.

Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatında kaçak testi yapılıyor mu?

Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatı sırasında ve ameliyattan sonraki gün kaçak testi yapılmaktadır. Ameliyattta yapılan kaçak testinin amacı zımbalarda bir sorun olup olmadığı, dikiş hattında sızıntı olup olmadığının tespitidir. Eğer sızıntı varsa ilgili kısma ilave dikiş konularak sızıntı önlenir. Yine ameliyat sonrası sıvı gıdalara başlamadan önce kaçak testi yapılarak gerekli önlemlerin zamanında alınması ve müdahale edilmesi sağlanır.

Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatında dikiş atılıyor mu?

Obezite ameliyatlarında stapler denen özel malzemelerin üzerine ilave dikiş konması tartışmalıdır. Bazı cerrahlar dikiş konmasının kanama ve kaçak olma ihtimalini azalttığını ve her hastaya dikiş konması gerektiğini düşünmektedirler. Bazı cerrahlar ise dikiş konmasının kanama ihtimalini bir miktar azaltsa da kaçak riskini azaltmadığı aksine dikiş konarken damar yaralanması sonrası daha çok kaçak ve kanamaya neden olabileceğini söylemektedirler. Bu düşünce, genellikle dikiş yönteminin ameliyat süresini az da olsa arttırdığı, daha zahmetli olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Tecrübesiz bir cerrah dikiş yöntemini genellikle uygulamaz. Her hastaya rutin dikiş yöntemini uygulamaktayız. Sonuçlarımızın Dünya ortalamalarından çok daha iyi olması bizim uyguladığımız yöntemin daha başarılı olduğunu ortaya koymaktadır. Burada en önemli olan nokta ameliyatı yapan cerrahın her türlü soruna müdahale edip düzeltecek yetenek ve tecrübesinin olması gerektiğidir.

Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatında kan sulandırıcı neden kullanılır?

Her ameliyat sırasında damar içinde kan pıhtısı olup herhangi bir damarı tıkama ihtimali vardır. Bu tıkanma kalp, akciğer ve beyin gibi hayati organları besleyen bir damar olduğunda ciddi sorunlara yol açabilir. Hastaların kilosu arttıkça emboli riski de artar. Bu amaçla bu hastalara sulandırıcı verilmektedir. Her ne kadar kanama riskini bir miktar artırsa da sağladığı fayda çok daha yüksektir. Kan sulandırıcı kullanımı ameliyat öncesi başlayıp 10 gün daha devam etmektedir. Kalp damar hastalığı olan ya da daha önce emboli geçirmiş olan hastalar gibi riski yüksek hastalarda kullanım süresi daha da uzayabilir.

Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatı sonrası ağrı olur mu?

Ameliyatın en büyük avantajı Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatı laparoskopik (kapalı) olarak , yani milimetrik deliklerden girerek yapıldığından girişim sonrası ağrı açık ameliyatlara göre çok azdır. Yine ilaç toleransı ve ilaçtan biyoyararlanımı farklıdır. Dolayısıyla tedavi standart değildir. Her hastanın ihtiyacına göre ağrı kesici tedavi ayrı ayrı düzenlenmelidir. Bu ameliyatlardan sonra, ağrının asıl sebebi genellikle gaz ağrısıdır. Ameliyat kapalı yapıldığından yani ameliyatın başında kargın bölgesi gaz ile şişirildiğinden ilk günlerde gaz ağrısı genellikle normaldir. Zamanla gaz çıkışı da oldukça bu ağrılar geçer.

Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatı sonrası iz kalır mı?

Kesiler çok küçük olduğu ve dikişler estetik dikiş olduğundan bu izler rahatsızlık vermez. Ameliyattan birkaç ay sonra bu çizgiler de hemen hemen görülemez hale gelecektir. Yaralar iyileştikten sonra size daha az iz kalması için bir krem önerilecektir. (Tercihen contractubex krem, anti skar jel, Extractum Cepae etken maddeli krem) Üç ay boyunca kullanmanız halinde çok daha iyi estetik sonuçlar elde edersiniz.

Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatı sonrası beslenmeye ne zaman nasıl başlanacak?

Ameliyattan sonraki gün kaçak testi yapıldıktan sonra sıvı gıda almaya başlayacaksınız. Yaklaşık 10 günlük sıvı beslenme döneminin  ardından iki hafta da yumuşak gıda (püre beslenme)  ile besleneceksiniz. Tüm bu süreç boyunca diyetisyenlerimiz ile iletişim halinde olacaksınız.

Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatı sonrası beslenme, vitamin ve mineral takviyesi nasıl olacak?

İlk 10 gün boyunca hastalara protein takviyesi gereklidir. Özellikle ilk bir yıl hastalara çeşitli vitamin ve mineral takviyeleri yapılmaktadır. Bunlar her hasta için standart olmayıp rutin kontrollerde yapılan tetkikler sonrası hastanın durumuna göre, neye ne kadar ihtiyacı olduğuna göre karar verilir.

Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatı sonrası hemen ayağa kalkabilir mi, hemen işe dönülebilir mi?

Ameliyat laparoskopik (kapalı olarak yapıldığı için ameliyatttan bir iki saat sonra ayağa kalkıp yürüyebilirsiniz. Hastanede kaldığınız dönem boyunca da bakım hastası olmayacak, kendi öz bakımınızı kendiniz yapabileceksiniz. Masa başı çalışan ya da ağır efor gerektirmeyen işlerde çalışan hastalar bir hafta içinde işe geri başlayabilirler. Ağır efor gerektiren hastaların ise en az bir ay süre ile işe ara vermeleri gerekir. Ameliyat sonrası hastalara yeteri kadar süreyle istirahat raporu verilmektedir.

Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatı sonrası ne zaman dikiş alınır?

Sıklıkla kendiliğinden emilen dikişler kullanıldığı için dikiş almaya gerek yoktur. Farklı bir nedenle emilmeyen dikiş kullanılmış ise ya da vücudunuz bu dikişleri atmadıysa 10. gün kontrole geldiğinizde dikiş kontrol edilip uygunsa alınır.

Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatı sonrası ne zaman banyo yapılabilir?

Hastaneden çıktıktan sonraki gün banyo yapabilirsiniz. Dikiş yerlerinin açık kalıp ıslanmasında sorun yoktur. Duş sonrası temiz bir havlu ile kurulayın, fön makinasıyla kurutabilirsiniz.

Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatı sonrası ilaç kullanabilir mi?

İlk bir ay boyunca bizim önerdiklerimiz dışımızda hiçbir ilaç kullanmayın. Başka bir hekim tarafından bir ilaç önerildiğinde ise mutlaka bize danışın. Birinci aydan sonra her türlü ilaç kullanabilirsiniz. Yine de çok fazla ağrı kesici kullanmamaya çalışın ve ilaç aldıktan sonda bol sıvı alın.

Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatı nasıl işe yarar?

Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatının tek faydası besin tüketiminin azalması değildir. Aynı zamanda ameliyatın çok önemli hormonal ve metabolik etkileri vardır. Öncelikle mide hacmi azaldığı için az gıda alınır. Ameliyat öncesinde yapılan diyetlerdeki gibi açlık hissi yaşamazsınız. Küçük öğünler doymanıza yeterli olur. Midenin fundus kısmından iştah hormonu olarak da bilinen Ghrelin hormonu salgılanır. Midenin bu kısmının alınması ile iştah da ciddi oranda azalır. Yine mideden salgılanıp barsaklar üzerine etki eden, etki mekanizması halen araştırılmaya devam eden farklı hormonal etkiler de vardır. Bu etkinin tam oluş şekli bilinmese de nihai etki ameliyat sonrası daha kilo verme başlamadan bile şeker tansiyon gibi sorunlarda ciddi iyileşme görülür. Mideyi ciddi biçimde zorlamadıkça uzun dönemde poşun hacminde anlamlı bir artış olmaz. Mide hiçbir zaman eski boyutuna gelemez Hasta küçük miktarda gıda aldığında oluşan ilk yanıt, mide poşunun duvarının gerilmesi ve beyne midenin dolu olduğunu bildiren sinirleri uyarmasıdır. Hasta adeta büyük bir öğün yemiş gibi doygunluk hisseder.

Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatı sonrası tekrar kilo alımı olur mu?

Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatı sonrası yeniden kilo alım riski oldukça düşüktür. Bu fizyolojiden maksimum yararın sağlanması için, doğru beslenme alışkanlıklarını bırakmamak önemlidir. Özellikle katı- sıvı ayrımı kuralına devam etmek gereklidir. Bu ameliyatlaa uzun süre boyunca edinilen yeme alışkanlıklarının değiştirilmesini gerektirmektedir. Ameliyatın geç dönemlerinde tekrar kilo alma görülen vakaların kilo alma sebebi; öğünler arasında, özellikle de yüksek kalorili atıştırmalardır. Özellikle alkol gibi kalorisi yüksek sıvılar kilo alımına sebep olabilir. Bu tür bir yeme alışkanlığının yan etkilerini ortadan kaldıracak bilinen bir operasyon yoktur.

Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatının Gastrik Bypass Ameliyatına göre avantajları nelerdir?

Daha az vitamin, mineral eksikliklerine (özellikle B12 vitamini, demir, kalsiyum ve folatta eksikliğe) neden olur.

Daha az yaşam boyu vitamin-mineral takviyesi ve takip gerektirmektedir.

Tekrar kilo alımlarda yapılabilecek müdahale seçenekleri son derece geniştir.
Bir sorun olduğunda endoskopi ile safra kanalları ve pankreas kanalına müdahale şansı vardır. ERCP, biyopsi gibi işlemler rahatlıkla yapılabilir.

Kapatılıp bırakılan mide dokusunu olmadığı için endoskopi ile kontrol şansı her zaman vardır.

Midenin Ghrelin (iştah hormonu) salgılayan fundus kısmı alındığı için iştah azalması daha fazladır.

Sleeve gastrektomi (tüp mide) ameliyatlarının maliyetleri nedir? Pahalı ameliyatlar mıdır?

Kliniğimiz SGK anlaşmalı olup mümkün olduğunca uygun maliyetlerle hizmet vermektedir. İletişim numaralarımızdan detaylı bilgi öğrenilebilirsiniz.

Obezite ameliyatlarının fiyatları diğer ameliyatlardan bir miktar daha yüksektir. Ama burada birkaç başlık son derece önemlidir.

Kullanılan malzemeler önemli bir maliyet kalemidir. Piyasada çok sayıda farklı ürün bulunmaktadır. Önde gelen iki Amerikan firmasının malzemeleri şu an piyasada bulunan ve bütün Dünyada kullanılan en kaliteli ürünlerdir. Fakat bunların maliyetleri oldukça yüksektir.

Ameliyatın yapıldığı ameliyathane ve hastanenin, mutlaka belli donanım ve standarda sahip olması gereklidir. Yeteri sayıda yoğun bakım yatağı, tüm branşlarda tam zamanlı hekimlerin bulunması gereklidir. Ameliyat masasından hasta yatağına kadar tüm ekipman obez hastalar için uygun olmalıdır. Dolayısıyla işlemin her hastanede yapılması uygun değildir.

Obezite cerrahisi sadece ameliyat ile bitmez içinde 7 gün 24 saat ulaşabileceğiniz, içinde konusunda uzman diyetisyenlerin de olduğu bir destek ekibi olmalıdır.

Tüm bu gerekliliklerin karşılanması ameliyatın maliyetini diğer cerrahi işlemlere göre bir miktar daha artırmaktadır. Yaşam kalitesini bir tarafa koysanız bile, uzun dönem olarak bakıldığında ise asıl maliyetli olan obezitedir. Obezitenin neden olduğu kemik eklem hastalıkları, şeker hastalığı, astım, uyku apnesi, tansiyon gibi sağlık sorunlarının tedavisi için olası harcama kalemleriniz kat kat daha fazladır.

Daha detaylı bilgilendirme için bizimle 0551 440 00 33 veya 0552 566 22 10 üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Sık sorulan sorular sekmesinde aklınıza gelen sorulara cevap bulabilirsiniz.

WhatsApp Danışma Hattı