Diyabet Cerrahisi

Diyabet Cerrahisi
23.09.2020
457

Metabolik Sendrom Nedir?

Metabolik sendrom, özellikle gelişmiş ülkelerde artan ciddi bir sağlık problemidir. Sosyo ekonomik düzeyin artışıyla beraber beslenmede hazır gıdaların oranının artışı hazır gıdaların tüketimini ve daha hareketsiz yaşamı getirmiştir. Böylelikle bir dizi metabolik sorunun bir arada görülme sıklığı da artmaya başlamıştır. Bu sorunlar bel çevresi ölçüsünün artışıyla beraber şeker metabolizması, yağ metabolizması bozuklukları ve kan basıncındaki yükselme şeklinde olup “Metabolik Sendrom” olarak tanımlanır. ABD’de metabolik sendrom sıklığı genel olarak % 21.8 olup, artan yaşla beraber bu oran % 43.5’e kadar ulaşmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2005 yılında toplam 58 milyon ölümün %30’unun (yaklaşık 17.500.000 ölüm) kalp damar sistemi ve beraberindeki hastalıklardan kaynaklandığı belirtilmektedir. 2020 yılında bu oranın % 36’ya ulaşacağı öngörülmektedir. Toplumumuzda da bölgelere göre farklılıklar olmasına rağmen, metabolik sendrom sıklığı özellikle kadınlarda yüksektir.

Metabolik sendromlu kişilerde metabolik sendromu olmayanlara göre gelecekte tip 2 diyabet gelişme riski 5 kat, aterosklerotik kardiyovasküler hastalık gelişime riski ise 2 kat daha fazladır. Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması, polikistik over sendromu, uyku apne sendromu, safra taşı, gastroözofageal reflü, depresyon ve astım da metabolik sendromla ilişkili tablolar arasında sayılmaktadır. Kan şekeri yüksekliği, hipertrigliseridemi, HDL kolesterol düşüklüğü, hepatik transaminaz yüksekliği, hiperürisemi, mikroalbüminüri gibi klasik bulgular yanında CRP ve plazminojen aktivatörü inhibitörü-1 yüksekliği de görülebilmektedir.

Erken dönemdeki hastalar egzersiz ve diyet programlarından fayda görebilirler.  Fakat fazla kilosu olan ya da diyet ve egzersiz ile başarılı sonuç alamayan hastalarda cerrahi tedaviler düşünülmelidir.

bb-cemal-kara

Kimlere Metobolik Cerrahi Uygulanır?

Halk arasında şeker hastalığı ameliyatı olarak da bilinen metabolik cerrahi ameliyatı; obezite hastalarında metabolik sendrom varsa, yine obezite hastası olmasa bile tip 2 diyabet hastalarına uygulanmaktadır. Bu işlemlerde midenin gıda alımı azaltılmakla beraber ince bağırsakların bir kısmının devre dışı kalması ile beraber sağlanan hormonal değişikliklerden faydalanılır. Bazı hastalarda sadece obezite cerrahisi yeterli olmaktadır. Fakat özellikle tip 2 diyabet varsa metabolik cerrahi daha uygundur. Bu maksatla klinik pratikte uygulanmakta olan 3 temel metabolik cerrahi uygulaması vardır. Bütün cerrahi teknikler tecrübeli ellerde laparoskopik (kapalı yöntem) ile güvenle uygulanabilir. Bu sayede hasta hızlı bir şekilde iyileşir ve hastanede kalma süresi en aza iner.

Deodenal Switch

Bir dönem oldukça yaygın olarak kullanılmaktaydı. Ancak komplikasyon oranlarının nispeten yüksek olması cerrahi dünyasını yeni arayışlara itmiştir. SADI-S, Transit bipartisyon gibi yeni tanımlanan cerrahi yöntemlerin de en az duodenal switch kadar etkin olmasına rağmen daha düşük komplikasyon oranları nedeniyle tercih edilmesi sonucu duodenal switch artık nadiren uygulanmaktadır.

SADI-S

En sık uygulanan metabolik cerrahi ameliyatlarındandır. Oldukça etkili bir yöntemdir. Halk arasında şeker hastalığı ameliyatı olarak bilinir. Önce hastaya tüp mide ameliyatı uygulanır. Bu sayede hen midenin çıkarılan kısmından salgılanan Ghrelin ismi verilen iştah artırıcı madde miktarının azaltılması hem de alınan gıda miktarının azaltılması sağlanır. Daha sonra mide oniki parmak bağırsağından ayrılarak, ince bağırsakların son 250 cm lik kısmı mide çıkışına bağlanır. Daha önce tüp mide ameliyatı olmuş hastalara da uygulanabilir.
Hem oniki parmak bağırsağına gıdanın değmesinin engellenmesi hem de bağırsakların büyük kısmının devre dışı kalması ve gıdaların direkt olarak bağırsağın son kısmına değmesi ile oluşan hormonal değişiklikler ciddi oranda kan şeker seviyesinin kontrolünü sağlar. İşlemin tamamı laparoskopik (kapalı yöntemle) güvenle uygulanabilmektedir.

Transit Bipartisyon

Günümüzde oldukça popüler olan bir yöntemdir. Halk arasında şeker hastalığı ameliyatı olarak bilinir. En önemli avantajı kolay tolere edilir olması ve oniki parmak bağırsağına geçişi engellemediği için başka hastalıklarda örneğin safra kanalında taş olması gibi endoskopi müdahale şansı engellenmemiş olur.
Transit Bipartisyon işlemi daha düşük Vücut Kitle İndeksi (VKİ) değerlerine sahip tip 2 diyabet hastalarında dahi güvenli olduğu ve efektif neticeleri olduğu gösterilmiş bir operasyon tekniğidir.
Önce hastaya tüp mide ameliyatı uygulanır. Bu sayede hen midenin çıkarılan kısmından salgılanan Ghrelin ismi verilen iştah artırıcı madde miktarının azaltılması hem de alınan gıda miktarının azaltılması sağlanır. Daha sonra bağırsağın büyük kısmı devre dışı bırakılarak kalan kısım mideye dikilir. Daha önce tüp mide ameliyatı olmuş hastalara da uygulanabilir.
Sonuçta nihai etki midenin tüpleştirilmesi ve bu sayede kalori alımının azaltılması, yemeklerin sindirimin erken fazında ince bağırsağın son kısmı ile temas etmesi sonucu olumlu hormon düzeylerinde artış ve oniki parmak bağırsağının devre dışı bırakılması ile elde edilen olumsuz hormonların etkinliğinin azalması sağlanır. Olumlu hormonlardaki artış sadece insülin etkinliğini artırmaz, iştah kesici ve düzenleyici hormonların artması nedeniyle erken tokluk hissinin ortaya çıkmasına ve yemek tercihlerinin de değişmesine neden olur. İşlemin tamamı laparoskopik (kapalı yöntemle) güvenle uygulanabilmektedir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.