Akalazya

Akalazya
Akalazya
Bu içeriği diğer dillerde görüntüle:

Akalazya, disfajiye neden olarak, hastaların beslenmelerini bozan ve yaşam kalitelerini düşüren önemli bir özofageal motor bozukluktur. Bu bozukluğun patofizyolojik temelinde özofagusta peristaltizm kaybı ve alt özofageal sfinkterin (AÖS) yetersiz gevşemesi yer alır. Başlıca klinik bulgular; hem katı hem de sıvılara karşı disfaji, özofagus içeriğinin regürjitasyonu, pirozis, retrosternal göğüs ağrısı, öksürük, aspirasyon ve kilo kaybıdır. Akalazya ilk defa 1674’te Sir Thomas Willis tarafından tanımlanmış ve isimlendirilmiştir. (1)

Teşhisi için esophageal manometry altın standarttır. Genellikle sinsi başlar, Yutma bozukluğu, göğüs ağrısı bile belirtilerle kendini gösterebilir. Tanı konulması genellikle 2-3 yılı bulabilmektedir. (2) 

Tedavileri

Farmakoterapi: kalsiyum kanal blokerleri ve uzun etkili nitratlar;

LOS’a botulinum toksini enjeksiyonları

LOS’un pnömatik genişlemesi

peroral endoskopik miyotomi (POEM);

laparoskopik Heller kardiyomiyotomisi (LHC) (3)

Cerrahi Tedavi

Yemek borusu etrafındaki kasların açılıp kesildiği bir prosedür olan Heller miyotomi (Özopageal miyotomi) olarak bilinir. (4)

Yapılan çalışmalarda, Laparoscopic Heller Miyotomi ameliyatının çocukların% 85’inde etkili olduğu bildirilmiştir.(5)

Örneğin, Hastamız E.K, 23 yaşında ve özellikle son 3 yıldır sadece sıvı ile beslenmekteydi. Operasyon öncesi endoskopi, akciğer filmi, tomografi tetkikleri yapıldı. Heller miyotomi, laparoscopic olarak uygulandı.

Heller miyotomi operasyonu etkili olmayan hastalarda per-oral endoskopik miyotomi uygulanabilir. (6)

  1. ATEŞ, F. (2019). Akalazya Patofizyolojisi. Türkiye Klinikleri Genel Cerrahi-Özel Konular12(2), 8-15.
  2. Pohl, D., & Tutuian, R. (2007). Achalasia: an overview of diagnosis and treatment. Journal of Gastrointestinal and liver diseases16(3), 297.
  3.  Midya, S., Ghosh, D., & Mahmalat, M. W. (2019). Fundoplication in laparoscopic Heller’s cardiomyotomy for achalasia. The Cochrane Database of Systematic Reviews2019(7).
  4. Khairunnisa, N. (2020). Esophageal Myotomy pada Achalasia. MEDULA10(2), 234-240.
  5. Pacilli, M., & Davenport, M. (2017). Results of laparoscopic Heller’s myotomy for achalasia in children: a systematic review of the literature. Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques27(1), 82-90.
  6. Zhang, X., Modayil, R. J., Friedel, D., Gurram, K. C., Brathwaite, C. E., Taylor, S. I., … & Stavropoulos, S. N. (2018). Per-oral endoscopic myotomy in patients with or without prior Heller’s myotomy: comparing long-term outcomes in a large US single-center cohort (with videos). Gastrointestinal endoscopy87(4), 972-985.

Ana Sayfa

WhatsApp Danışma Hattı